ارتباط با ما


 

آدرس : ارومیه ، خیابان آپادانا (باهنر) ، رو بروی پمپ بنزین دعاگو ، ساختمان دالامپر.

تلفن : ۳۳۸۳۱۵۱۵-۰۴۴ / ۳۳۸۷۱۸۶۳-۰۴۴